FINISTAVstavebniny

Konštrukčný profil "V" do podkrovia

Nový profil "V" pre podkrovie je navrhnutý pre použitie do konštrukcií podkrovia opláštených sadrokartonovými doskami NORGIPS.

  • Podkrovný profil "V"
    Schéma podkrovného profilu "V" od firmy NORGIPS

Použitie tohoto profilu zamedzuje vzniku prasklín v miestach, v ktorých sa medzi sebou spájajú sádrokartonové dosky šikminy podkrovia s plochami zaveseného podhľadu, prípadne obloženia stropu alebo steny.

Použitím profilu V sa dá vytvoriť trvalý spoj medzi sadrokartónovými doskami, ktoré sa dotýkajú medzi sebou pod rôznymi uhlami. V prípade podkrovia sú spojované plochy voči sebe naklonené najčastejšie pod uhlom 35° až 55°. Z tohto dôvodu je dlhšia časť profilu V naklonená pod uhlom 45° a jednoduchým ohnutím je možné tento uhol meniť podľa potreby.

Profil V sa upevňuje svojou stredovou časťou cez sadrokartón do bočných profilov CD 60, ktoré sú konštrukciou prvej plochy podkrovia. Rozostup upevňovacích skrutiek nesmie byť väčšia ako 600mm. K dlhšej ohnutej časti sú priskrutkované sadrokartónové dosky tvoriace druhú plochu podkrovia. Rozostup skrutiek nesmie byť väčší ako 200mm. Takýto spoj vyniká veľkou pevnosťou a následne je potrebné ho zatmeliť pomocou tmelu NORGIPS Standard a výstužnej papierovej pásky.

Podobným spôsobom je možné profil V použiť aj v okolí strešných okien na pevné napojenie horného a dolného ostenia na zvyšok šikminy.

Konštrukčné riešenia použitie profilu "V" pri napojení šikminy na rovný strop

  • V profil varianta A
    Schéma použitia profilu "V" - variant A
  • V profil varianta B
    Schéma použitia profilu "V" - variant B

Pri variante A sa najskôr namontuje stropná konštrukcia a pripevní sa sadrokartónová doska. Do nej sa upevní V profil a následne sa domontuje konštrukcia šikminy a šikmina sa oplášti sádrokartonovou doskou. Alternatívne (varianta B) je možné najskôr namontovať šikminu a následne dokončiť stropnú konštrukciu. Varianty sú funkčne rovnaké a je možné sa medzi nimi rozhodovať podľa aktuálnych podmienok na stavbe.

Konštrukčný profil "V" do podkrovia cenník

výrobok dĺžka cenník akcia
NORGIPS profil "V" 2,60bm 1,50 €/bm 1,00 €/bm

AKCIA : uvádzacia cena v roku 2013