FINISTAVstavebniny

Obklad steny na profiloch "CD"

/

Obklad steny zo sadrokartónových dosiek Norgips na profiloch CD je najrýchlejší spôsob zateplenia a ohlučnenia steny zvnútra

Táto sádrokartónová konštrukcia umožňuje realizovať vnútorné obloženie steny s minimálnou hrúbkou 45mm. Výhodou je vzniknutý priestor je možné vyplniť tepelnou izoláciou, ktorá zlepšuje tepelnoizolačné a protihlukové vlastnosti obkladanej steny. Dá sa výhodne použiť pri drevodomoch a pri rekonštrukciách starších domov a bytov.

Obklad zo sadrokartónu sa často používa ako dodatočné zateplenie a protihluková bariéra fasádnych stien zvnútra, vyrovnáva a zakrýva nerovnosti a praskliny podkladovej steny. V panelákoch slúži často aj na zníženie hluku medzi jednotlivými bytmi.

Pokiaľ je minimálna hrúbka 45mm príliš veľká a potrebujete menšiou hrúbku obkladu odporúčame pozrieť si aj ďalšie spôsoby obkladu steny sadrokartónom:

Ak plánujete obkladať stenu s cieľom čo najviac zamedziť prestupu hluku odporúčame namiesto použitia bežnej "bielej" dosky GKB dosky použiť dosky, ktoré sú výrazne pevnejšie a s vyššou hmotnosťou. Sú to predovšetkým "modré" akustické dosky Phonic alebo "červené" protipožiarne dosky GKF. Tieto dosky sú nielen pevnejšie a preto menej náchylné na praskanie, ale svojou hmotou prispievajú k zníženiu prestupujúceho hluku o 2dB resp. 1dB oproti použitiu len obyčajnej dosky.

Obklad steny na "CD" profiloch popis prvkov systému

 • Obklad steny na profiloch CD
  Schéma obkladu steny sadrokartónom Norgips na profiloch CD
 1. Penové tesnenie pre zabránenie prestupu hluku konštrukciou
 2. Priamy záves 125 pripevnený do steny natĺkacími hmoždinkami
 3. UD profil
 4. CD profil upevnený do závesov skrutkami TEX 9,5mm
 5. Tepelná izolácia Rotaflex TP-01
 6. Parozábrana
 7. Sadrokartónová doska Norgips GKB (alternatívne doska Norgips Phonic alebo doska GKF)
 8. Sadrokartónové skrutky TN 25mm
 9. Škárovací tmel Norgips STANDARD a spevňovacia páska napr. papierová páska 3D JOINT TAPE
 10. Povrchová úprava napr. farba, tapeta alebo dekoratívna omietka

Obklad steny na "CD" profiloch pracovný postup a rozpočet

 1. Na podlahe a stope si vyznačte čiarou kadiaľ pôjde obklad.
 2. Na profil UD nalepte penové tesnenie a UD profil pripevnite pomocou natĺkacích hmoždiniek na vyznačené čiary na strope a podlahe.
 3. Priamy záves 60 alebo 125 podlepte kúskom penového tesnenia a pripevnite na stenu natĺkacími hmoždinkami. Maximálny rozostup navýšku je 120cm a na šírku 60cm.
 4. Cez priame závesy pripevnite pásy tepelnej izolácie. Tá slúži ako zateplenie steny a prispieva k obmedzeniu prestupu hluku cez stenu.
 5. Do profilov a medzi ramienka priameho závesu vkladáme profil CD. CD profi by mal byť o približne 15mm kratší ako výška steny. Celú konštrukciu vyrovnáme a potom CD profil priskrutkujeme ku každému závesu pomocou dvoch skrutiek TEX 9,5mm.
 6. Ak je to potrebné na CD profily pomocou obojstranne lepiacej pásky pripevnite parotesnú fóliu a prekrytia jednotlivých pásov prelepte vhodnou páskou.
 7. Na pripravené CD profily namontujte sadrokartónové dosky. Doska by mala byt o 1,5cm menšia ako je výška miestnosti. Dosku pripevnite skrutkami TN v rozostupoch maximálne 25cm. Ideálne je použiť dosky dĺžky 260cm. Obmedzí sa tým množstvo tmelených škár pri nadpájaní dosiek.
 8. Následne zatmelte spoje s pomocou tmelu Norgips Standard a do spojov vložte papierovú pásku pre spevnenie výsledného spoja. Takisto je potrebné zatmeliť aj všetky skrutky.
 9. Na vnútorné rohy, kde sa stretavajú dve sadrokartónové steny alebo v prechode medzi stenou a sadrokartónovým stropom použite pásku Straitflex Tufftape alebo Original
 10. Na vonkajšie rohy je ideálna páska Straitflex Original alebo hliníkový rohovník.
 11. Pri stenách dlhších ako 15bm je potrebné riešiť dilatačnú škáru, pre detaily nás kontaktujte.

Obklad steny na profiloch "CD" cenník

výrobok m.j. spotreba/m² cena/m.j. akcia/m.j. akcia/m²
Konštrukčný profil "CD" bm 1,80 1,390 €/bm 0,650 €/bm 1,17 €/m²
Konštrukčný profil "UD" bm 0,80 0,900 €/bm 0,420 €/bm 0,34 €/m²
Penové tesnenie 30mm bm 0,90 0,173 €/bm 0,145 €/bm 0,13 €/m²
Priamy záves 125 ks 1,50 0,200 €/ks 0,090 €/bm 0,14 €/m²
Spojka CD profilov ks 0,50 0,180 €/ks 0,090 €/bm 0,05 €/m²
Natĺkacie hmoždinky 6x40mm ks 3,00 0,083 €/ks 0,062 €/bm 0,19 €/m²
Skrutky LB TEX 3,5x9,5mm ks 6,00 0,012 €/ks 0,009 €/bm 0,05 €/m²
Sadrokartónová doska GKB 1,00 3,250 €/m² 1,500 €/m² 1,50 €/m²
Skrutky TN 25mm ks 15,00 0,008 €/ks 0,006 €/ks 0,09 €/m²
Tmel Standard kg 0,35 0,900 €/kg 0,680 €/kg 0,24 €/m²
Papierová páska bm 1,30 0,039 €/bm 0,035 €/bm 0,05 €/m²
Spolu €/m² 3,95 €/m²

Výpočet predstavuje orientačný rozpočet na 1m² výslednej plochy bez započítania strát vzniknutých rezaním. Skutočná spotreba môže byť mierne vyššia. Neobsahuje ani cenu tepelnej izolácie a parotesnej zábrany.

Pri použití protipožiarnej červenej dosky GKF je cena za jeden meter kompletného obkladu vyššia len o približne 13% (0,5€), napriek tomu že cena samotnej dosky je oproti obyčajnej doske GKB vyššia až o 33%! Netreba sa preto báť použiť na prvý pohľad výrazne drahší materiál. Po započítaní všetkých materiálov konštrukcie nie je rozdiel medzi najlacnejším variantom a variantom s vyššou úžitkovou hodnotou až tak výrazný!