FINISTAVstavebniny

Sadrokartónová podlaha Norgips

/

Suchý poter zo sadrokartónových dosiek Norgips DFIR je najrýchlejšia a najlacnejšia alternatíva ku klasickým betónovým poterom.

 • Suchý plávajúci poter na izolačnej vrstve
  Suchý plávajúci poter na izolačnej vrstve

Suchý poter zo špeciálnych sadrokartónových dosiek pre bežné podlahy a plávajúce podlahy

Norgips DFIR podlahové platne sú ideálny podklad pod drevené a laminátové podlahy, koberec, linoleum alebo iné podobné podlahové krytiny. Sadrokartónová podlaha je ideálna rovnako pre nové stavby, pre prestavbu podkrovia, rekonštrukcie podláh v bytoch a aj pre montované domy

Suchá sádrokartónová podlaha sa zhotovuje zlepením dvoch sadrokartónových dosiek DFIR hrúbky 12,5mm a tým vznikne 25mm hrubá celistvá doska nahradzujúca klasický cementový poter. Suchý poter je na druhý deň po zaschnutí lepidla pripravený na pokládku ďaľšej, finálnej vrstvy.

Je použitím získavate:

 • podlahu, po ktorej sa pohodlne chodí
 • okamžite pochôdznu podlahu, na druhý deň po položení možno klásť finálnu krytinu
 • podlahu s výbornou rovinnosťou výslednej podlahy, dokáže eliminovať drobné nerovnosti podlahy, pre väčšie nerovnosti sa doporučuje urobiť podsyp Liaporom. Je preto vhodná pod parkety, laminát, koberec, pvc a aj keramickú dlažbu.
 • podlahu s celkovou hrúbkou len 25mm, pri rovnakej požadovanej hrúbke tak možno použiť väčšiu hrúbku izolácia ako pri betónovom potere
 • podlahu s hmotnosťou len cca 28kg/m2, ideálne pre rekonštrukcie, kde váha betónu môže ohroziť statiku
 • podlahu vhodnú aj do kúpeľne a kuchyne, bežná vlhkosť nie je pre ňu problémom
 • rýchly postup prác bez dlhých technologických prestávok, nemusí schnúť 28 dní ako betón
 • suchá technológia nevnáša vlhkosť do stavby
 • jednoduchú montáž, sadrokartónová podlaha je zabudovateľná kdekoľvek v interiéri
 • výrazne obmedzenie kročajového hluku a zlepšenie nepriezvučnosti konštrukcie podlahy
 • zdravotne nezávadný materiál, ktorý nezhoršuje vnútornú klímu v miestnosti
 • podlahu z ekologického materiálu
 • zlepšenie požiarnej odolnosti stavby

Norgips DFIR sadrokartónová platňa

Sadrokartonová poodlahová doska je 12,5mm tlaku odolná doska, ktorá je navrhnutá špeciálne s ohľadom odolávať bežnému zaťaženiu v domoch a bytoch. Skladá sa z vláknami vystuženého sadrového jadra, vloženého medzi dve vrstvy veľmi odolného kartónu. Podlahová doska má rovné hrany a rozmery, hmotnosť a pevnosť ju odlišujú od bežných sadrokartónových dosiek na steny a stropy.

Norgips DFIR rozmery a cena

označenie hrúbka šírka dĺžka hmotnosť cenník akcia
Norgips DFIR 12,5 mm 600 mm 2400 mm 14 kg/m² 6,23 €/m² 3,79 €/m²

Ochrana pred požiarom

Ako všetky dosky Norgips aj podlahová doska je nehorľavá a podlahovej konštrukcii poskytuje ochranu pred požiarom.

Ochrana pred kročajovým hlukom

Podlahová doska tlmí kročajový zvuk. Najlepší výsledok dosiahnete aplikácii plávajúcej podlahy z dvoch vrstiev dosiek na izolácii z minerálnej vlny alebo na vrstve podsyp Liaporu. Najmä pri rekonštrukcii môže byť ťažké získať dostatočné zlepšenie zvukovej nepriezvučnosti podlahy. Vtedy môže byť dobrým riešením doplnenie sadrokartónových stropov zo spodnej strany.

Vlhkosť

Norgips podlahová pdoska je určená do miest, kde relatívna vlhkosť nepresahuje 70%. Môže byť použitá aj v miestnostiach s vyššou vlhkosťou ako sú napríklad kuchyne a kúpeľne ak je povrch opatrený vhodným hydroizolačným náterom. Nesmie byť použitá na miestach kde hrozí dlhodobý kontakt s vodou, napr. exteriér. V takom prípade hrozí zničenie a zdeformovanie dosky.

Prehľad podlahových konštrukcií

Sadrokartónová podlaha je podkladová vrstva pod parkety, laminát, dlažbu, koberce, vinyl, linoleum a podobné podlahové krytiny. Pri tenkých podlahových krytinách, je nevyhnutné, aby bola bola podkladová vrstva čo najstabilnejšia s minimálnym pohybom. Táto požiadavka je použitím podlahových dosiek DFIR bez problémov splnená.

Nasleduje prehľad jednotlivých dostupných konštrukčných riešení suchej sadrokartonovej podlahy s popisom systému a aj s orientačným rozpočtom.

1. Plávajúci suchý poter na izolačnej vrstve najobľubenejšia konštrukcia

Najpoužívanejšia konštrukcia, ktorá zaisťuje najlepší zvukový útlm a zároveň poskytuje dodatočnú tepelnú izoláciu. Konštrukcia je vhodná pre všetky suché podlahové konštrukcie v bytoch, hoteloch, kanceláriach a podobne určených k normálnemu pešiemu zaťaženiu.

Podkladovou plochou môžu byť bežné dosky, OSB dosky alebo betón. Ako izolácia sa používa izolácia s minerálnej vlny s objemovou hmotnosťou min. 130kg/m³ schopná odolávať tlaku, podlahový polystyrén (ak nie je potrebné naistiť zvukový útlm) a pri nerovných podkladoch s veľkými výškovými rozdielmi je najvhodnejšie použiť suché keramzitové kamenivo Liapor frakcie 1-4mm. To je pre svoju nízky hmotnosť vhodné predovšetkých na rekonštrukcie starých objektov alebo panelových bytov, kde nie je vhodné vyrovnávať pôvodnú podlahu betónovou vyrovnávacou vrstvou. Vrstva tepelnej izolácie by mala byť aspoň 2cm.

Plávajúci suchý poter na izolačnej vrstve popis systému

 • Suchý plávajúci poter na izolačnej vrstve
  Suchý plávajúci poter na izolačnej vrstve
 1. Parozábrana alebo iná izolácia proti vlhkosti
 2. Dilatačný pás hrúbky 10mm
 3. Izolačné dosky z minerálnej vlny alebo podsyp Liapor 1-4mm
 4. Prvá vrstva dosiek Norgips DFIR hrúbky 12,5mm
 5. Lepidlo na podlahy Siga PRO PD
 6. Druhá vrstva dosiek Norgips DFIR hrúbky 12,5mm
 7. Fixačné skrutky do dreva 3,5x35mm alebo sponky

Plávajúci suchý poter na izolačnej vrstve pracovný postup

 1. Na steny sa upevnite dilatačný pás a ak je to nutné na podlahu sa položte parozábranu, pri stenách fóliu zdvihnite nahor nad výšku výsledne podlahy.
 2. Na podlahu uložte tepelnú izoláciu v požadovanej hrúbke. V prípade použitia Liaporu vysypte ho z vriec a následne ho latou vyrovnajte do roviny.
 3. Položte prvú vrstvu dosiek. Dosky ukladajte naprieč smeru pôvodnej podlahy a dodržiavajte minimálny rozostup medzi krátkymi škárami aspoň 30cm. Okrajové dosky dorežte podľa potreby. Po položení prvej vrstvy zbavte, najlepšie vysávačom, vytvorenú plochu prachu a voľných častíc.
 4. Ďaľšiu vrstvu ukladajte krížom cez prvú vrstvu tak, aby sa spoje neprekrývali. Na prvú vrstbu naneste lepidlo a rozotrite ho zubatým hladítkom. Následne dosku pevne pritlačte do lepidla čo spôsobí úplné spojenie medzi dvoma vrstvami. Podobne postupujte s ďaľšou doskou.
 5. Po položení kompletnej plochy môžete prebytočne lepidlo odstrániť a dosky zaistiť skrutkami alebo sponkami.
 6. Po zaschnutí lepidla , napr. na druhy deň, hotový povrch upracte a povysávajte a môžete pokračovať ukladaním konečnej podlahovej krytiny.

Plávajúci suchý poter na izolačnej vrstve cenník a orientačný rozpočet

výrobok m.j. spotreba/m² cena/m.j. akcia/m.j. akcia/m²
Parozábrana 1,10 - - -
Izolácia alebo Liapor 1,00 - - -
Dilatačný pás m 0,60 0,240 €/m 0,185 €/m 0,11 €/m²
Podlahová doska DFIR 2,00 6,230 €/m² 3,790 €/m² 7,58 €/m²
Lepidlo Siga PRO PD kg 0,40 2,320 €/kg 1,920 €/kg 0,77 €/m²
Skrutky do dreva TX 3,5x35mm ks 10,00 0,010 €/ks 0,007 €/ks 0,07 €/m²
Spolu €/m² 8,53 €/m²

Výpočet predstavuje orientačný rozpočet na 1m² výslednej plochy bez započítania strát vzniknutých rezaním. Skutočná spotreba môže byť mierne vyššia.

Ceny parozábrany, liaporu a izolácie závisia od použitého druhu a od potrebnej hrúbky. Izolácia z minerálnej vlny by mala mať objemovú hmotnosť minimálne 130kg/m³

2. Plávajúci suchý poter na pevnom podloží

Podobný systém ale bez tepelnej izolácie. Je vhodný tam kde je betónová podkladová plocha a je tam potrebné zabezpečiť utlmenie hluku ale nie je dostatočný priestor na zabudovanie izolácie. Na eliminovanie drobných nerovností stačí použiť bežnú vlnitú lepenku, väčšie nerovnosti je potrebné zarovnať tmelom.

Plávajúci suchý poter na pevnom podloží popis systému

 • Suchý plávajúci poter na pevnom podloží
  Suchý plávajúci poter na pevnom podloží
 1. Podložie, napr. betónový poter
 2. Dilatačný pás hrúbky 10mm
 3. Parozábrana a vyrovnávajúca vrstva z vlnitej lepenky
 4. Prvá vrstva dosiek Norgips DFIR hrúbky 12,5mm
 5. Lepidlo na podlahy Siga PRO PD
 6. Druhá vrstva dosiek Norgips DFIR hrúbky 12,5mm
 7. Fixačné skrutky do dreva 3,5x25mm alebo sponky

Plávajúci suchý poter na pevnom podloží pracovný postup

Postup je podobný ako pri prvej variante. Namiesto tepelnej izolácie sa však použije len vyrovnávacia vrstva z lepenky a pre nízku hrúbku je lepšie dosky sponkovať ako skrutkovať.

Plávajúci suchý poter na pevnom podloží cenník a orientačný rozpočet

výrobok m.j. spotreba/m² cena/m.j. akcia/m.j. akcia/m²
Parozábrana 1,10 - - -
Vlnitá lepenka 1,00 - - -
Dilatačný pás m 0,60 0,240 €/m 0,185 €/m 0,11 €/m²
Podlahová doska DFIR 2,00 6,230 €/m² 3,780 €/m² 7,58 €/m²
Lepidlo Siga PRO PD kg 0,40 2,320 €/kg 1,920 €/kg 0,77 €/m²
Skrutky do dreva TX 3,5x25mm ks 10,00 0,010 €/ks 0,007 €/ks 0,07 €/m²
Spolu €/m² 8,53 €/m²

Výpočet predstavuje orientačný rozpočet na 1m² výslednej plochy bez započítania strát vzniknutých rezaním. Skutočná spotreba môže byť mierne vyššia.

Ceny parozábrany a vlnitej lepenky závisia od použitého druhu.

3. Suchý poter na drevenom podloží pre rekonštrukcie starých podláh

Tento spôsob sa často používa pri rekonštrukciách, kedy je potrebné opraviť opotrebované drevené podlahy. Je to jednoduchý, rýchly a lacný spôsob rekonštrukcie, ktorý pomáha eliminovať staré vŕzgajúce podlahy a prispieva k útlmu hluku.

Suchý poter na drevenom podloží popis systému

 • Suchá podlaha na drevenom podloží
  Suchá podlaha na drevenom podloží
 1. Drevené podložie, napr. stará dlážka alebo OSB doska
 2. Vyrovnávajúca vrstva z vlnitej lepenky
 3. Dosky Norgips DFIR hrúbky 12,5mm
 4. Fixačné skrutky do dreva 3,5x35mm

Suchý poter na drevenom podloží pracovný postup

 1. Na pôvodnú podlahu sa rozvinie vyrovnávajúca vrstva z vlnitej lepenky. Tá slúži na eliminovanie drobných nerovností.
 2. Následne sa ukladajú podlahové dosky naprieč smeru pôvodných dosiek tak, aby vzdialenosť jednotlivých spojov dosiek bola minimálne 60 cm.
 3. Nakoniec sa podlahové dosky priskrutkujú skrutkami TX do dreva do pôvodnej podlahy.

Suchý poter na drevenom podloží cenník a orientačný rozpočet

výrobok m.j. spotreba/m² cena/m.j. akcia/m.j. akcia/m²
Podlahová doska DFIR 1,00 6,230 €/m² 3,790 €/m² 3,79 €/m²
Skrutky do dreva TX 3,5x35mm ks 30,00 0,010 €/ks 0,007 €/ks 0,21 €/m²
Spolu €/m² 4,00 €/m²

Výpočet predstavuje orientačný rozpočet na 1m² výslednej plochy bez započítania strát vzniknutých rezaním. Skutočná spotreba môže byť mierne vyššia.

Príprava podkladu

Pred výstavbou je nutné zabezpečiť, aby bol podklad rovný, čistý bez prachu a nečistôt. Pri rekonštrukciách je nutné odstrániť všetky pôvodné krytiny ako koberce, linoleum, vinyl a opraviť podkladnú vrstvu. Pri dverách je potrebné preskúmať, či je vzdialenosť od dolného okraja krídel k úrovni hotovej podlahy aspoň 10mm, ak nie budú musieť byť dvere upravené. Podlahové lišty musia byť odstránené.

Pokyny pre zaobchádzanie a skladovanie

Podlahová doska musí byť rovná. Dodáva sa preto na paletách a na stavbe by mala byť skladovaná na dokonale rovnom povrchu, aby sa zabránilo ich deformácii. (To znamená, že dosky nesmú byť napr. opreté o stenu.) Ak musia byť dosky dočasne uskladnené vonku musia byť dôkladne zakryté, aby nedošlo ku kontaktu s vodou.

Norgips podlahové dosky sú ako každé iné sadrokartónové dosky a je jednoduché s ním pracovať. Dosky majú rovné a presné hrany pre jednoduchú inštaláciu. Doska sa upravuje podobne ako iné sadrokartónové dosky orezávacím nožom alebo pílkou je jemnými zubami.

Príprava pred položením konečnej vrstvy

Pri drevených a laminátových podlahách a kobercoch stačí zatmeliť všetky väčšie diery a neroznosti vzniknuté počas pokládky.Pri tenkých krytinách, vinylových podlahách a pri linoleu musia byť diery a spoje pretmelené, prebrúsené a brúsny prach musí byť odstránený pred lepením podlahovej krytiny. Pred lepením sa odporúča dosky natrieť penetráciou s cieľom zlepšiť priľnavosť lepidla. Pri použití v kúpeľniach a kuchyniach použite hydroizolačný náter pre zlepšenie odolnosti voči vlhkosti.

Použitie samonivelačných podláh na vyrovnanie drobných nerovností sa neodporúča nakoľko môže vyvolávať napätie, ktoré spôsobuje trhliny a nerovný povrch.