FINISTAVstavebniny

Malta BONDING FIX na lepenie sadrokartónu

/

Suchá omietka zo sadrokartónových dosiek Norgips nalepených na stenu maltou Bonding Fix je jednoduchšia a lacnejšia alternatíva ku klasickej jadrovej omietke.

Sádrová lepiaca malta Bonding Fix od firmy Norgips je kvalitná malta primárne určená na lepenie sádrokartónových dosiek a na vytváranie suchej omietky.

Suchá omietka sa zhotovuje nalepením sádrokartónovej dosky GKB na stenu maltou BONDING FIX a jej následným zatmelením škár tmelom STANDARD spolu s vystužovacou páskou. Rovná sádrokartónová doska ľahko prekryje nerovnosti pôvodnej steny a vytvorí tak ideálne hladký povrch, ktorý je skoro nedosiahnuteľný pri zhotovení klasickej omietky.

VÝHODY POUŽITIA SUCHEJ OMIETKY

 • lacná, nižšie náklady na materiál aj prácu oproti štandartnej omietke
 • rýchla montáž, na druhý deň možno spoje prebrúsiť a malovať
 • povrch je možné maľovať, tapetovať, obkladať alebo omietať dekoračnými omietkami
 • ideálna pre rekonštrukcie aj novostavby

Suchá omietka zo sádrokartónu NORGIPS popis prvkov systému

 • Obklad steny suchou omietkou
  Schéma obkladu steny sadrokartónom Norgips nalepeným maltou Bonding Fix
 1. Sádrokartónová doska Norgips GKB (alternatívne akustická doska Norgips Phonic)
 2. Sádrová lepiaca malta Bonding Fix
 3. Škárovací tmel Norgips STANDARD a spevňovacia páska napr. papierová páska 3D JOINT TAPE
 4. Montážne podložky hrúbky 15mm
 5. Povrchová úprava napr. farba, tapeta alebo dekoratívna omietka

Suchá omietka zo sádrokartónu NORGIPS pracovný postup a rozpočet

 1. Príprava podkladu - stena musí byť suchá, bezprašná a zbavená starých vrstiev malovky. Všetky veľké nerovnosti musia byť opravené. Podľa nasiakavosti podkladovej steny použite vhodný penetračný náter (napr. Siga Pro SAD-2802 alebo výrobky Sakret UG, Sakret BHR alebo Sakret SHG) na zlepšenie priľnavosti podkladu.
 2. Sádrokartónovú dosku skráťte o 15mm oproti výške steny. Je ideálne použiť dosky GKB alebo GKB Phonic dĺžky 260cm. Ušetríte tým pracne nadpájanie kratších dosiek.
 3. Na rubovú strany dosky naneste bodovo pripravenú maltu Bonding Fix v štyroch radoch vo vzdialenostiach 30-35cm podľa obrázku a inštrukcii v návode. (V prípade, že sa stena bude obkladať keramickými dlaždicami nesmie vzdialenosť prekročiť 20cm)
 4. Dosku následne zdvihnite a uložte na 15mm vysoké podlažky. Vodováhou a gumeným kladivom upravte dosku tak, aby bola rovno v obidvoch smeroch a pokračujte s ďalšou doskou.
 5. Po nalepení všetkých dosiek a zatvrdnutí lepidla pokračujte tmelením spojov a skrutiek tmelom Norgips Standard, do ktorého vkladajte papierovú pásku pre spevnenie výsledného spoja. (Papierová páska vytvára najpevnejší spoj, je však možné alternatívne použiť aj samolepiacu alebo sklovláknitú pásku.)
 6. Na vnútorné rohy, kde sa stretávajú dve sádrokartónové steny alebo v prechode medzi stenou a sádrokartónovým stropom použite pásku Straitflex Tufftape alebo Original
 7. Na vonkajšie rohy je ideálna páska Straitflex Original alebo hliníkový rohovník.
 8. Malé plochy napr. ostenia okien a dverí je nutné lepiť celoplošne.
 9. Pri stenách dlhších ako 15bm je potrebné riešiť dilatačnú škáru, pre detaily nás kontaktujte.

Suchá omietka zo sádrokartónu NORGIPS cenník

výrobok m.j. spotreba/m² cena/m.j. akcia/m.j. akcia/m²
Sadrokartónová doska GKB 12,5mm 1,00 3,250 €/m² 1,500 €/m² 1,50 €/m²
Lepiaca malta Bonding Fix kg 5,00 0,415 €/kg 0,233 €/kg 1,17 €/m²
Tmel Standard kg 0,35 0,900 €/kg 0,680 €/kg 0,24 €/m²
Papierová páska bm 1,30 0,039 €/bm 0,035 €/bm 0,05 €/m²
Spolu €/m² 2,94 €/m²

Výpočet predstavuje orientačný rozpočet na 1m² výslednej plochy bez započítania strát vzniknutých rezaním. Skutočná spotreba môže byť mierne vyššia.

Dôležité upozornenie: Pri zhotovovaní suchej omietky by ste sa mali vyvarovať použitiu bežného stavebného lepidlá. Jeho použitie spôsobí, že sa papier pokrývajúci zadnú stranu dosky rozmočí a lepidlo sa s doskou riadne nespojí. Výsledný spoj preto nebude dostatočne pevný a môže dôjsť až k oddeleniu dosky. Naviac stavebné lepidlo niekoľkonásobne pomalšie schne, čím dochádza k výraznému spomaleniu prác.