Palisády a záhradné steny Presbeton

Prehľad palisád a záhradných stien

Palisády

Palisády rôznych tvarou a profilov nachádzajú široké uplatnenie predovšetkým v záhradnej architektúre pri riešení menších výškových rozdielov, na lemovanie zvýšených záhonov a okrasných trávnatých plôch. Môžu sa použiť aj ako obrubníky.

Záhradné steny

Tieto tvarované betónové dielce z pohľadového hladkého betónu slúžia k vytváraniu mimoúrovňových rovin v záhradách, pri rodinných domoch i na verejných priestranstvách, najčastejšie v styku dlažby so zvýšenými záhonmi, ďalej na olemovanie veľkých stromov, pieskovísk, bazénov a pod. Záhradné steny umožňujú rýchlu výstavbu rovných jednoduchých tvarov a lemov. Naopak zo záhradných obrúb je možné kombináciou priamych, rohových a oblúkových kusov vytvárať rôzne uzatvorené tvary alebo úseky. Hotová stena alebo záhon sa zasypávajú zeminou a osadzujú rastlinami.


Odporúčame tiež podobné výrobky:
Murovacie kamene na oporné steny

Palisáda PASO

Palisáda PASO prírodná – detail"" height="280" width="400"/>
Palisáda PASO prírodná – detail
Ohraničenie záhona palisádami PASO v červenej farbe"" height="280" width="400"/>
Ohraničenie záhona palisádami PASO v červenej farbe
Palisáda PASO hnedá"" height="280" width="400"/>
Palisáda PASO hnedá
Palisáda PASO: Charakteristika

Najobľúbenejší tvar palisády. Ľahko zabudovateľný. Umožňuje vytvárať rovné steny ale výborne je použiteľný aj na oblúkové realizácie.

Vyrába sa ako klasická palis8da a v zmenšenej podobe ako PASO mini

Palisáda PADOVA

Záhradná stena z palisád PADOVA prírodná"" height="280" width="400"/>
Záhradná stena z palisád PADOVA prírodná
Palisáda PADOVA prírodná, dlažba VISIO"" height="280" width="400"/>
Palisáda PADOVA prírodná, dlažba VISIO
Palisáda PADOVA prírodná ako obrubník chodníka z dlažby HOLLAND"" height="280" width="400"/>
Palisáda PADOVA prírodná ako obrubník chodníka z dlažby HOLLAND
Palisáda PADOVA: Charakteristika

PADOVA je mohutná palisáda vhodná na vytváranie vyšších oporných stein.

Palisáda PANDA

Palisáda PANDA prírodná"" height="280" width="400"/>
Palisáda PANDA prírodná
Palisáda PANDA: Charakteristika

PANDA je palisáda štvorcového prierezu a je preto ideálna na vytváranie rovných stien a obrúb, prípadne schodov v záhrade.

Palisáda PANTEA

Palisáda PANTEA prírodná"" height="280" width="400"/>
Palisáda PANTEA prírodná
Palisáda PANTEA: Charakteristika

Veľká palisáda štvorcového tvaru s jemne zaoblenými stenami.

Palisáda PALINA

Palisáda PALINA: Charakteristika

Elegantne štíhla palisáda PALINA so štvorcovým pôdorysom a malou fazetou pôsobí decentnejšie ako väčšia PANTEA a preto nachádza uplatnenie v záhradách na lemovanie záhonov.

Palisáda PATRIA

Palisáda PATRIA prírodná, dlažba HISTORIK"" height="280" width="400"/>
Palisáda PATRIA prírodná, dlažba HISTORIK
Záhradná stena z palisád PATRIA"" height="280" width="400"/>
Záhradná stena z palisád PATRIA
Palisáda PATRIA prírodná, dlažba HISTORIK"" height="280" width="400"/>
Palisáda PATRIA prírodná, dlažba HISTORIK
Palisáda PATRIA: Charakteristika

Palisáda PATRIA so obdĺžnikovým pôdorysom rozmerov 10x20cm je ideálny doplnkom k dlažbe HOLLAND s ktorou je vďaka svojmu rozmeru výborne kombinovateľná.

Trávový lem

Trávový lem prírodný"" height="280" width="400"/>
Trávový lem prírodný
Trávový lem hnedý"" height="280" width="400"/>
Trávový lem hnedý
Trávový lem hnedý"" height="280" width="400"/>
Trávový lem hnedý
Trávový lem: Charakteristika

Obruba trávovy lem je ideálnu k lemovaniu trávnikov. Prináša ľahšie použitie mechanizácie pri kosení trávy a zabraňuje prerastaniu trávnika do záhonu.

Otĺkaný krajový kameň

Záhradný obrubník z otĺkaných kameňov OL550"" height="280" width="400"/>
Záhradný obrubník z otĺkaných kameňov OL550
Záhradný obrubník z otĺkaných kameňov OL550"" height="280" width="400"/>
Záhradný obrubník z otĺkaných kameňov OL550
Záhradný obrubník z otĺkaných kameňov OL550"" height="280" width="400"/>
Záhradný obrubník z otĺkaných kameňov OL550
Otĺkaný krajový kameň: Charakteristika

Ďalším prvkom, ktorý nahrádza klasický obrubník, je otĺkaný krajový kameň, ktorý sa hodí hlavne k otĺkaným dlažbám. Tvar kameňa umožňuje vytvoriť rôzne typy obrúb, vždy záleží na spôsobe osadenia kameňa.

Záhradná stena STANDARD

Kvetinový záhon ohraničený stenou STANDARD"" height="280" width="400"/>
Kvetinový záhon ohraničený stenou STANDARD
Záhradná stena STANDARD a dlažba HISTORIK"" height="280" width="400"/>
Záhradná stena STANDARD a dlažba HISTORIK
Záhradná stena Standard"" height="280" width="400"/>
Záhradná stena Standard
Stena STANDARD: Charakteristika

Elegantná záhradná stena z pohľadového betónu vynikne všade tam kde bude na očiach. Je preto ideálna pre mestskú architektúru ale má uplatnenie aj pri rodinných domoch ako moderný doplnok. Vďaka množstvu prvkov je z nej možné vytvárať mnoho rôznych tvarov.

Záhradná stena PRAKTIK

Záhradná stena PRAKTIK"" height="280" width="400"/>
Záhradná stena PRAKTIK
Záhradná stena PRAKTIK"" height="280" width="400"/>
Záhradná stena PRAKTIK
Stena PRAKTIK: Charakteristika

Jednoduchá stena PRAKTIK je praktickým a cenovo výhodným riešením všade tam,kde je potrebné prekonať menši výškový rozdiel ale kde estetika nie je až tak dôležitá. Ideálna do pestovateľských záhrad pre zvýšené záhony.

Záhonová obruba PINIA

Záhonová obruba PÍNIA"" height="280" width="400"/>
Záhonová obruba PÍNIA
Záhonová obruba PÍNIA"" height="280" width="400"/>
Záhonová obruba PÍNIA
Záhonová obruba PÍNIA – detail rohového prvku"" height="280" width="400"/>
Záhonová obruba PÍNIA – detail rohového prvku
Obruba PINIA: Charakteristika

PINIA je vhodná na nižšie obruby záhonov alebo ako ochrana stromov, ktoré rastu uprostred dlaždenej plochy. Preto je ideálná pre mestskú architektúru.