Komín PRESPOR SafetyFire

Cenník komínového systému

Prehľad komínového systému

Kominový systém PRESPOR SafetyFire tvorí ucelený systém určený k zhotoveniu suchých samostatných komínov s prirodzeným odvodom spalín (voľný ťah).

Komínový systém PRESPOR SafetyFire je vyhotovovaný ako trojvrstvový s keramickou komínovou vložkou, s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien umiestnených v pláśťovej tvarovke z ľahčeného betónu. Konštrukcia komínového systému PRESPOR SafetyFire vytvára možnosť zadného odvetrania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou likvidácie akejkoľvek vlhkosti vznikajúcej v komíne jednoduchou formou – vysušením.

Komínový systém PRESPOR SafetyFire je určený pre ručnú montáž a je dodávaný po jednotlivých komponentoch podľa návodu na montáž dodávaného s jeho kúpou. Na rýchle a presné založenie komínového systému slúži komínová päta (prefabrikovaný kompletizovaný trojvrstvový dielec komína).

Komínový systém PRESPOR SafetyFire – neoddeliteľná súčasť Vášho kvalitného spotrebiča plynných, kvapalných a pevných palív.

Výhody nového komína PRESPOR

 • použiteľnosť pre plynné, kvapalné a tuhé palivá
 • zmena vykurovacieho média nevyžaduje dodatočné vyvložkovanie
 • jednoduchá a rýchla montáž
 • dobré tepelnoizolačné vlastnosti
 • dokonalé odvetranie izolácie
 • vysoká odolnosť proti kyselinám a proti náhlym zmenám teplôt
 • dokonalá tesnosť komínového telesa, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť
 • minimálne straty trením pri prúdení spalín
 • zabezpečený dobrý ťah komína
 • bezpečný odvod skondenzovaných vodných pár obsiahnutých v splodinách horenia (hlavne v plynných vykurovacích médiách)
 • ľahké čistenie komínového prieduchu
 • použiteľnosť pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 500°C
 • nízka objemová hmotnosť obvodových plášťov 1100-1200kg/m3
 • kompletná dodávka všetkých komponentov pre výstavbu komínového telesa

Dodávané konštrukčné riešenia

Jednoprieduchový komín

Jednoprieduchový komín je komín, ktorý vyžaduje najmenej miesta a je najobľúbenejším riešením, ktoré používa najviac stavebníkov.

Jednoprieduchový komín s vetracím otvorom

Jednoprieduchový komín s vetracím otvorom je komín, ktorý okrem prieduchu má v tvárnici aj vetrací otvor. Tento otvor je možné použiť na odvetranie rôznych priestorov ako sú kuchyne, kúpeľne a toalety. Vo vetracom otvore je možné uložiť aj káble alebo iné rozvody (avšak nie plynové).

Dvojprieduchový komín

Dvojprieduchový komín sa používa tam, kde sú dva rôzne spotrebiče. Jeho použitím odpadá nutnosť stavať ďalší jednoprieduchový komín.

Dvojprieduchový komín s vetracím otvorom

Dvojprieduchový komín s vetracím otvorom sa používa tam, kde sú dva rôzne spotrebiče a naviac je vyžadovaný aj vetrací otvor. Jeho použitím odpadá nutnosť stavať ďalší jednoprieduchový komín a aj vetraciu šachtu. Prieduchy a vetrací otvor sú integrované v jednej tvárnici na jednom mieste.

Riešenia nadstrešnej časti komína a zakončenia komína

Obmurovaný komín zakončený dilatačnou manžetou

 • Pod úrovňou strechy je do komína vložený medziveniec, ktorý slúži ako základ obmurovky. Na obmurovku sa odporúčajú lícové tehly TERCA rozmeru 190x90x90. Tehly sa murujú cementovou maltou.
 • Na koniec sa na komín osadí betónová krycia doska s okapom.
 • Komín je zakončený dilatačnou manžetou a Meidingerovou hlavicou proti zatečeniu do komína a ktorá priaznivo vplýva na ťah v komíne.

Omietnutý komín zakončený kónickou hlavou

 • Iným spôsobom realizácie povrchovej úpravy je omietnutie komínových tvárnic štrukturovanou omietkou.
 • Postup prác: do armovacieho tmelu sa vloží sklotextilná mriežka. Po vyzretí tmelu sa na komín nanesie a upraví štrukturovaná fasádna omietka. Na záver sa na komín osadí betónová krycia doska.
 • Alternatívne je možné, namiesto dilatačnej manžety, komín zakončiť kónickou komínovou hlavou.

Nadstrešný dekór zakončený kónickou hlavou

 • Posledným spôsobom realizácie povrchovej úpravy dostupným pre jednoprieduchové komíny je použitie nadstrešného dekóru – špeciálnej tvárnice imitujúcim obmurovanie komína tehlou.
 • Na komín sa na záver osadí betónová krycia doska a kónická hlava alebo dilatačná manžeta.

Ďalšie informácie, certifikát a záručný list

Stránka výrobcu: Prespor