Sadrokartón NORGIPS

SADROKARTÓN SO ZĽAVOU AŽ 50%

TERAZ V ZIMNEJ AKCII LEN ZA 1,47 €/m2.

Super ceny aj na ostatné dosky, na konštrukciu a tepelnú izoláciu.

Pozrite si akciový leták alebo si vyžiadajte cenovú ponuku.

V našej ponuke ponuke nájdete nielen sadrokartón ale aj kompletnú sadrokartónovú konštrukciu, tepelnú izoláciu a široký sortiment parozábran. A to všetko v super cenách.

Sadrokartón GKB 12,5mm už za 1,47€/m2

názov m.j. cenník akcia
štandardná doska m2 3,25 € 1,47 €
impregnovaná doska m2 4,75 € 2,19 €
protipožiarna doska m2 3,75 € 1,99 €
CD profil hr.0.6mm bm 1,39 € 0,72 €
UD profil hr.0.6mm bm 0,90 € 0,45 €
tme STANDARD 5 kg 4,50 € 3,49 €
malta BONDING FIX 30 kg 12,45 € 6,95 €

TIP: Informujte sa u nás na cenu, pri vyšších odberoch môže byť konečná cena ešte nižšia!!

INFO: Ceny platia pri osobnom odbere v našom sklade v Tepličke nad Váhom. Dopravu vlastnou dodávkou poskytujeme do vzdialenosti maximálne 70 km v cene 40 centov/km.

Sadrokartónový systém NORGIPS

Sadrokartónový systém NORGIPS predstavuje ucelený systém na zhotovovanie rôznych typov interiérových konštrukcií suchej výstavby. Základ systému tvorí sadrokartónová doska a oceľová nosná konštrukcia.

Dodávané sadrokartónové dosky

NORGIPS GKB 12,5mm typ A

Štandardná sadrokartónová doska GKB je určená pre miestnosti s relatívnou vlhkosťou pod 70%. Jej dlhá strana je sploštená a pokrytá papierom (hrana S), krátka strana je rezaná rovno. Táto doska je používaná hlavne na suché vnútorné konštrukcie napr. na obklad steny a stropu, na priečky, znížené stropy a obklad podkrovia.

 • Základný rozmer [šírka: 1200mm, dĺžka: 2000mm, 2600mm]

NORGIPS GKBI 12,5mm typ H2

Impregnovaná sadrokartónová doska GKB je určená pre miestnosti s relatívnou vlhkosťou nad 70% ale menej ako 85% na menej ako 12 hodín denne. Jej dlhá strana je sploštená a pokrytá papierom (hrana S), krátka strana je rezaná rovno. Sadrové jadro tejto dosky obsahuje voduodpudivé zložky (parafín alebo silikón) Doska je používaná hlavne na suché vnútorné konštrukcie napr. na obklad steny a stropu, na priečky, znížené stropy a obklad podkrovia.

 • Základný rozmer [šírka: 1200mm, dĺžka: 2000mm]

NORGIPS GKF 12,5mm a 15,0mm, typ DF

Protipožiarna sadrokartónová doska GKF je určená pre miestnosti s relatívnou vlhkosťou pod 70%. Jej dlhá strana je sploštená a pokrytá papierom (hrana S), krátka strana je rezaná rovno. Táto doska má vláknami vystužené sadrové jadro. Protipožiarna doska je hlavne používaná hlavne na suché vnútorné konštrukcie pri ktorých je požadovaná protipožiarna odolnosť. Je možné ju použiť napr. na obklad steny a stropu, na priečky, znížené stropy a obklad podkrovia.

 • Základný rozmer [šírka: 1200mm, dĺžka: 2000mm]

Tmelenie spojov – výhody systému NORGIPS S

Sadrokartónová hrana Norgips S je hrubšia a silnejšia. Vďaka tomu je menej náchylná na mechanické poškodenie počas manipulácie s doskami.

Pri použití Norgips S je potrebné o 20% menej sadrokartónového tmelu na vyplnenie spojov medzi doskami.

Norgips S sadrokartónové dosky vyžadujú menej činností na dokončenie práce a tým znižujú čas potrebný na vyplnenie špár medzi doskami. Norgips S sadrokartónové dosky vyžadujú len nalepenie samolepiacej výstužnej pásky so skleným vláknom priamo do spojov medzi doskami a jej pretmelenie vhodným tmelom.

Sadrokartónové konštrukcie

Zo sadrokartónu je možné vytvárať rôzne konštrukcie v interiéroch podľa požadovaného dispozičného riešenia. Na tomto mieste prinášame prehľad najpoužívanejšich konštrukcií. V pripojených dokumentoch na konci stránky je schematicky znázornený typ konštrukcie spolu s orientačnou spotrebou materiálu na 1 m2 plochy.

Základné vlastnosti sadrokartónových konštrukcií
 • nízka hmotnosť
 • suchá výstavba bez technologických prestávok nutných pre vysychanie stavby
 • jednoduchá úprava povrchov
 • výborná rovinatosť povrchov
 • výborná nepriezvučnosť
 • nižšie náklady v porovnaní so štandartnou konštrukciou

Obloženie podkrovia na oceľovej konštrukcii

Najpoužívanejšia konštrukcia pre podkrovia

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CD a UD pripevnenú na krov. Špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

Výhody použitia sadrokartónu
 • jednoduchá a rýchla realizácia
 • zabudovaná tepelná izolácia
 • vysoká požiarna odolnosť
 • ľahká konštrukcia
 • výborná rovinnosť výslednej steny

Ľahká deliaca priečka na oceľovej konštrukcii

Jednoduché rozdelenie veľkých miestností

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CW a UW z obidvoch strán. Špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

Výhody ľahkej deliacej priečky
 • jednoduché rozdelenie miestnosti
 • demontovateľná
 • zvuková izolácia
 • rýchla montáž
 • výborná rovinnosť výslednej steny
Vlastnosti
 • minimálna hrúbka priečky 75mm
 • zvukový odpor pri izolácii hr.50mm: 41dB

Obloženie steny na oceľovej konštrukcii

Jednoduché zateplenie steny zvnútra

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CD a UD pripevnených k stene pomocou priamych závesov. Špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.
Viac o obložení steny sádrokartónom.

Výhody obloženia steny sadrokartónom
 • jednoduché zateplenie steny zvnútra
 • zvuková izolácie
 • rýchla montáž
 • výborná rovinnosť výslednej steny
Vlastnosti
 • hmotnosť konštrukcie: 14kg/m2
 • minimálna hrúbka obkladu: 45mm
 • zvukový odpor pri izolácii hr.40mm: 12dB
 • tepelný odpor pri izolácii hr.40mm: 1,0m2K/W

Voľne stojaca predsadená stena na oceľovej konštrukcii

Obklad steny s výbornou zvukovou izoláciou

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CW a UW bez priameho kontaktu s obkladanou stenou. Špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

Výhody predsadenej steny
 • jednoduché zateplenie steny zvnútra
 • zvuková izolácie
 • rýchla montáž
 • výborná rovinnosť výslednej steny
  • Vlastnosti
   • hmotnosť konštrukcie: 15kg/m2
   • minimálna hrúbka obkladu: 65mm
   • zvukový odpor pri izolácii hr.40mm: 12dB
   • tepelný odpor pri izolácii hr.50mm: 1,25m2K/W

Suchá omietka

Najlacnejšia omietka je suchá omietka

Suchá omietka sa zhotovuje nalepením sadrokartónovej dosky na stenu špeciálnym lepidlom BONDING FIX a zatmelením špár tmelom a páskou. Viac o suchej omietke.

Výhody použitia suchej omietky
 • lacná, nižšie náklady oproti štandardnej omietke
 • rýchla montáž
 • výborná rovinnosť výslednej steny
Vlastnosti
 • maximálna výška obkladu: 3m
 • hmotnosť konštrukcie: 19kg/m2
 • minimálna hrúbka obkladu: 19mm

Zavesený strop na oceľovej konštrukcii

Ideálne pre zníženie vysokých stropov

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CD a UD a zavesenú na strop pomocou závesov. Špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

Výhody zaveseného podhľadu
 • jednoduché zateplenie stropu zvnútra
 • zníženie výšky stropu
 • zvuková izolácie
 • rýchla montáž
 • výborná rovinnosť výslednej plochy
Vlastnosti
 • hmotnosť konštrukcie: 18kg/m2
 • minimálna hrúbka obkladu: 120mm
 • Suchá podlaha

  Suchý poter – podlaha zo sadrokartónu

  Jednoducho realizovateľný poter vhodný na rekonštrukciu podkrovia a do drevodomov.
  Viac o suchej podlahe.