Vegetačné a drenážne dlažby Presbeton

Prehľad dlažieb Presbeton

Vegetačné dlažby, dodávané v niekoľkých rozmeroch a výškach, umožňujú prepojiť vonkajšie komunikácie so záhradou či príjazdom do garáže alebo na parkovisko. Je možné ich použiť i k zpevneniu svahov s miernym sklonom.

Prednosťou vegetačnej dlažby je jednoduchá manipulácia a hlavne výsledný prírodný vzhľad zpevnenej zatrávnenej plochy. Po prevedení pokládky sa otvory môžu zasypať zmesou piesku a trávnych semien alebo ju nechať prerásť trávou.

Niektoré typy dlažieb spĺňajú naviac drenážnu funkciu. Jej tvary a profilované spodné plochy pomáhajú k rýchlejšiemu odvodneniu nadmerne vlhkých pozemkov alebo miest, kde sa často hromadí voda po dažďoch. Tieto plochy sú viac chránené pred eróziou a lepšie slúžia svojmu účelu. Medzery medzi dlažobnými kameňmi ide vysypať štrkom alebo nechať zarásť trávou.

Prehľad ponúkaných vegetačných dlažieb PRESBETON

Zatrávňovacia dlažba TBX

Zatrávňovacia dlažba TBX"" height="280" width="400"/>
Zatrávňovacia dlažba TBX
Zatrávňovacia dlažba TBX"" height="280" width="400"/>
Zatrávňovacia dlažba TBX
Zatrávňovacia dlažba TBX"" height="280" width="400"/>
Zatrávňovacia dlažba TBX
Zatrávňovacia dlažba: Charakteristika

Klasický zatrávňovák. Zatrávňovacia dlažba sa vyrába v dvoch hrúbkach 8 a 10cm a v rozmere 60x40 cm.

Zatrávňujúca dlažba HYDRONET

Zatrávňovacia dlažba HYDRONET"" height="280" width="400"/>
Zatrávňovacia dlažba HYDRONET
Zatrávňovacia dlažba HYDRONET"" height="280" width="400"/>
Zatrávňovacia dlažba HYDRONET
Hydronet: Charakteristika

Zatrávňovacia tvárnica pre vybudovanie pevnej zatrávnenej plochy. Vyrába sa v hrúbke 8cm.

Drenážna dlažba HYDROSTAR

Drenážna dlažba HYDROSTAR"" height="280" width="400"/>
Drenážna dlažba HYDROSTAR
Drenážna dlažba HYDROSTAR"" height="280" width="400"/>
Drenážna dlažba HYDROSTAR
Hydrostar: Charakteristika

Drenážna dlažba vďaka svojmu rozmeru vhodne kombinovateľná s dlažbou HOLLAND. Oproti dlažbe HYDROSET má menšie drenážne škáry.

Drenážna dlažba HYDROSET

Drenážna dlažba HYDROSET"" height="280" width="400"/>
Drenážna dlažba HYDROSET
Parkovisko z drenážnej dlažby HYDROSET"" height="280" width="400"/>
Parkovisko z drenážnej dlažby HYDROSET
Parkovisko z drenážnej dlažby HYDROSET"" height="280" width="400"/>
Parkovisko z drenážnej dlažby HYDROSET
Hydroset: Charakteristika

Drenážna dlažba vďaka svojmu rozmeru vhodne kombinovateľná s dlažbou HOLLAND. Oproti dlažbe HYDROSTAR má väčšie drenážne škáry.